SELÇUK ŞENGÜLER
Ortak


Faaliyet Alanları :

Birleşme ve Devralmalar, Yatırım, Ticari İşlemler, Sözleşmeler, Projeler, Şirketler ve Ortaklık Hukuku, Ortak GirişimlerEğitim :

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1993); Leeds Metropolitan Universitesi ( Hukuk İngilizcesi ve Terminolojisi, 1997), The College of Law (Uluslararası Birleşme ve Devralamalar Diploması, 2003); The College of Law, (Uluslararası Joint Ventures Diploması, 2004); The College of Law (Uluslararası Tahkim, 2005)


Baroya Kayıt:

1994


Üyelikler:

İstanbul Barosu, Uluslararası Barolar Birliği, Avrupa Topluluğu Barolar Birliği, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği, İngiliz Türk Avukatlar Birliği


Diller:

Türkçe, İngilizce